Fotowoltaika w polsce – jak wygląda przyszłość

System pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego cały czas jest procesem dość kosztownym. Jednak mimo to wyraźnie widać , że to technologia przyszłości ,szczególnie, gdy stawiamy ekologię ponad ekonomią, a ponadto promienie słoneczne są dostępne prawie wszędzie więc nie występują ograniczenia wydobywcze.

Aktualnie w Polsce suma mocy elektrowni fotowoltaicznych wynosi ok. 150 MWp, jeszcze niedawno, bo 5 lat temu było to ledwie 2 MWP. szacuje się ,że do 2020 roku potencjał ten zostanie zwielokrotniony i osiągnie nie mniej niż 1000 MW. Jedną z przyczyn rozwoju tej technologii na świecie  oraz w Polsce jest niewątpliwie świadomość poczucia bezpieczeństwa energetycznego, jakie ona wnosi.

Nasz kraj dysponuje aktualnie największą w naszej historii pulą dotacji unijnych, które muszą zostać wydane na fotowoltaikę w polsce. Pula ta pozyskiwana z kilku źródeł aktualnie wynosi; z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- 1,2 mld zł; z Regionalnego Programu Operacyjnego  – 4,5 mld zł; z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 0,5 mld zł.

Technologia fotowoltaiczna w poszczególnych regionach w Polsce

Poszczególne regiony naszego kraju radzą sobie bardzo różnie z wydawaniem unijnych pieniędzy na rozwój technologii fotowoltaicznych w polsce. Na przykład w absorbowaniu środków unijnych przodują:  województwa pomorskie, wielkopolskie czy opolskie. Zakontraktowały one już 10% wszystkich dostępnych środków. Natomiast najsłabiej radzą sobie z tym; województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko -pomorskie czy lubelskie. Do tej pory wykorzystały one zaledwie 3% funduszy.

Różnice te są bardzo duże i niestety zgodne z pozostałymi elementami określającymi stan rozwoju ekonomicznego danego regionu. Wydaje się, że technologia fotowoltaiczna powinna zdobywać coraz szerszą popularność w naszym kraju , choćby dlatego , że zaangażowanie się Chin w budowę systemów fotowoltaicznych zdecydowanie obniżyły koszt instalacji.

A to właśnie koszt modułów PV jest tym co stanowi o cenie całego przedsięwzięcia. Obniżenie kosztów instalacji powoduje wzrost rentowności całego projektu i łatwiejsze finansowanie.