Życie w społeczeństwie, w rodzinie, z najbliższymi przyjaciółmi, nie byłoby możliwe, gdyby nie komunikacja interpersonalna, czyli możliwość wymiany informacji z innymi.
Nośnikiem naszych myśli są oczywiście słowa. Inne znaczące elementy komunikacji werbalnej to gesty, dźwięki, teksty, a nawet sygnały elektryczne. Najważniejsze jest to, aby osoby komunikujące się, rozumiały wysyłane przez nie sygnały.

Jak wpływa na człowieka komunikacja interpersonalna? Otóż pozwala ona na wymianę zdań i myśli, często umożliwia również współdziałanie, dążenie do wspólnego celu. Każdy rodzaj komunikacji jest możliwością określenia swoich uczuć, wyrażania swoich poglądów.

interpersonalia

W komunikacji społecznej możemy również spotkać się z barierami, które blokują nam zrozumienie przekazu wypowiedzi.

Przykładem bariery komunikacyjnej jest na przykład samopoczucie nadawcy bądź od odbiorcy, czy też różnice kulturowe. Zauważono również, że z chęcią słuchamy osób, które posiadają wysoki status społeczny, są wykształcone bądź zajmują wysokie stanowisko w pracy.

Skutecznego słuchania możemy się nauczyć

W pierwszej kolejności musimy aktywnie słuchać, czyli tak, aby definiować przekaz drugiej osoby na własne słowa. Warto również zadawać liczne pytania. Komunikacja interpersonalna to także możliwość podzielenia się z innymi swoimi odczuciami, a nawet doświadczeniami. To nie jest koniec skutecznego słuchania. Kolejnym etapem jest słuchanie empatyczne, czyli takie, które pozwala zrozumieć naszego rozmówcę pod kątem emocjonalnym, czyli uczuć. Pamiętajmy o tym, że komunikacja interpersonalna powinna przebiegać w dwóch kierunkach.

Na doskonałą działalność grupową wpływa komunikacja. Tu najważniejszy jest nie tylko przekaz odpowiednich wiadomości, ale także rozumienie ich znaczeń. Często jest również tak, że komunikacja wpływa nasz rozwój osobisty, samorealizację. Dzięki rozmowie uświadamiamy sobie, czego powinniśmy się nauczyć, czego inni oczekują od nas, a także, jakie wykonujemy błędy.