Do czego służy licznik dwukierunkowy w fotowoltaice?

0
1049

Ponieważ świat coraz częściej zwraca się ku odnawialnym źródłom energii, coraz większą popularność zyskują systemy fotowoltaiczne (PV). Systemy te generują energię elektryczną poprzez przekształcenie światła słonecznego w energię elektryczną. Jednak, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu PV, potrzebny jest licznik dwukierunkowy. W tym artykule omówimy, czym jest licznik dwukierunkowy i jak działa w systemie PV.

Licznik dwukierunkowy to licznik elektryczny, który mierzy przepływ energii elektrycznej w dwóch kierunkach. Oznacza to, że może mierzyć ilość energii elektrycznej, która jest zużywana przez gospodarstwo domowe lub firmę, jak również ilość energii elektrycznej, która jest generowana przez system PV. Licznik dwukierunkowy jest niezbędny dla systemów PV, ponieważ pozwala właścicielowi dokładnie zmierzyć, ile energii elektrycznej jest generowane i ile jest zużywane.

Jak działa licznik dwukierunkowy w systemie PV?

W systemie PV, licznik dwukierunkowy jest zainstalowany pomiędzy systemem PV a siecią energetyczną. Kiedy system PV wytwarza energię elektryczną, jej nadmiar jest przesyłany z powrotem do sieci energetycznej.

Licznik dwukierunkowy mierzy tę nadwyżkę energii elektrycznej i zapisuje ją jako kredyt na rachunku za energię elektryczną właściciela. Kiedy system PV nie wytwarza energii elektrycznej, licznik dwukierunkowy mierzy ilość energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwo domowe lub firmę i zapisuje ją jako obciążenie na rachunku za energię elektryczną właściciela.

Licznik dwukierunkowy jest niezbędny do dokładnego pomiaru energii elektrycznej generowanej przez system PV. Pozwala to właścicielowi na skorzystanie z systemu net metering, który jest rozwiązaniem rozliczeniowym, w którym właściciel otrzymuje kredyt na rachunku za energię elektryczną za nadwyżkę energii elektrycznej wytworzonej przez system PV. Ponadto licznik może pomóc właścicielowi monitorować zużycie energii elektrycznej i dokonać korekty systemu PV w celu zmaksymalizowania jego wydajności.

Popularne typy liczników dwukierunkowych PV

Licznik netto (Net Meter)

Licznik netto jest najczęstszym typem licznika dwukierunkowego stosowanego w systemach PV. Mierzy on przepływ energii elektrycznej w obu kierunkach i zapewnia odczyt netto, który jest różnicą między energią wyprodukowaną a zużytą. Ten odczyt netto jest wykorzystywany do obliczenia ilości energii, która musi być rozliczona lub zapisana na konto właściciela systemu PV.

Licznik dwukierunkowy z taryfami czasowymi (TOU)

Licznik dwukierunkowy ze stawkami TOU mierzy przepływ energii elektrycznej w obu kierunkach, podobnie jak licznik netto. Bierze on jednak pod uwagę również porę dnia, w której energia elektryczna jest zużywana i produkowana.

Pozwala to przedsiębiorstwu energetycznemu naliczać różne stawki za zużycie energii elektrycznej w różnych porach dnia, co może zachęcić właścicieli instalacji PV do przesunięcia zużycia energii na godziny pozaszczytowe.

Licznik dwukierunkowy z opłatami za zapotrzebowanie

Licznik dwukierunkowy z opłatami za zapotrzebowanie mierzy przepływ energii elektrycznej w obu kierunkach, ale uwzględnia również szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Oznacza to, że przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłatę na podstawie najwyższej ilości energii elektrycznej zużytej w określonym czasie, niezależnie od tego, czy została ona zużyta czy wyprodukowana przez system PV.

Ten rodzaj licznika może zachęcić właścicieli systemów PV do bardziej efektywnego zarządzania zużyciem energii, aby uniknąć wysokich opłat za zapotrzebowanie.

Poprzedni artykułOgrzewanie fotowoltaiczne domu / wody
Następny artykułRegulator napięcia w fotowoltaice – jak działa?