Budowa kolektora słonecznego

0
1501
budowa kolektora slonecznego

W dobie rosnącej popularyzacji ekologicznego i przyjaznego naszej Planecie stylu życia, moda na wykorzystanie naturalnych źródeł energii zmusza producentów do prześcigania się w wynajdowaniu coraz to lepszych i efektywniejszych rozwiązań technologicznych. Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych form energii naturalnej jest energia słoneczna, pozyskiwana i przetwarzana za pomocą kolektorów słonecznych.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych: płaskie i próżniowo-rurowe

Każdy kolektor składa się z trzech podstawowych elementów, które mogą się różnić sposobem konstrukcji lub rodzajem wykorzystanych materiałów, stopniem zaawansowania, wielkością i jakością, i będą decydować o wydajności całego systemu. Owe elementy to:

  1. absorber
  2. orurowanie
  3. obudowa

kolektor slolarny

Absorber jest podstawowym elementem budowy kolektora słonecznego. Przyjmuje on postać pokrytej powłoką płytki i odpowiada za pochłanianie promieniowania słonecznego. Tę funkcję może pełnić niemal każdy pomalowany na czarno element, ale im wyższa jakość absorbera tym wydajniejszy kolektor słoneczny.

Kolejny element budowy kolektora słonecznego to orurowanie

Orurowanie, czyli system rur odpowiedzialny za przekazywanie zgromadzonego w płynie ciepła. Wykonany jest z materiałów dobrze przewodzących ciepło i odpornych na korozję (najczęściej z miedzi lub aluminium) i przyjmuje formę układu harfowego lub meandrowego.

Obudowa stanowi przede wszystkim ochronę przed zmiennymi warunkami pogodowymi oraz przed utratami zgromadzonego ciepła. Do budowy tego elementu kolektora słonecznego wykorzystuje się lekkie i wytrzymałe materiały.

Wykorzystanie zgromadzonego przez kolektory słoneczne ciepła

budowa kolektora slonecznegoDo tego celu niezbędna jest odpowiednia instalacja odbiorcza, uzależniona od przeznaczenia zgromadzonej energii. Dla celów grzewczych będą to układy solarne w już istniejącym systemie grzewczym lub kotły gazowe kondensacyjne wraz z pompami ciepła. W razie potrzeby ogrzania wody, cały system musi być połączony ze zbiornikiem, w którym jest ona magazynowana.

Następny artykułDotacje do Fotowoltaiki – Prosument