Efektywność energetyczna budynku – o co chodzi?

0
1247

Wpływ zachowań użytkowników na bilans cieplny i energetyczny w budynku jest bardzo duży. Po pierwsze jest to źródło zasilania energią oraz wydajność systemów grzewczych, rodzaj surowca służącego jego produkcji, zabiegi chroniące od strat energii i nawyki w codzienności.

•    Zainwestuj w nowoczesne instalacje z wykorzystaniem dofinansowania. Najbardziej pożądanymi rozwiązaniami są systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, itp.), ale wysokosprawna instalacja grzewcza np. gazowa może służyć równie efektywnie, będąc wciąż przyjazna dla środowiska.

•    Podejmij działania remontowe, zainwestuj w ekologiczne rozwiązania zielonych elewacji i dachów lub świadomie zaprojektuj swój dom.

•    Przyjrzyj się swoim nawykom i sprzętom jakie masz w mieszkaniu – koszty eksploatacyjne, można kształtować przy zastosowaniu zmian w wyposażeniu wnętrza. Wykorzystanie sprzętów AGD i RTV(w klasie energetycznej A i lepszych) przekładają się na realne oszczędności energii. Zwróć uwagę, aby wyłączać sprzęty i oświetlenie, którego nie używasz.

•    Monitoruj zużycie energii, które stanowią o największym jej zużyciu. Na rynku dostępne są liczne mierniki energii elektrycznej oraz internetowe kalkulatory zużycia energii.

Bilans energetyczny domu – czym jest?

Cały świat dąży do równowagi. W zgodzie z zasadami fizyki nieustannie zachodzą liczne procesy dążące do stabilizacji organizmów: procesy metaboliczne, utrzymanie temperatury ciała. Tak jak i w organizmie żywym, również w zakresie pojedynczego budynku lub zespołu urbanistycznego można obserwować analogiczne zależności.

Budynek jako forma zamknięta wykazuje zdolności do zatrzymywania energii cieplnej, ale również do jej utraty wynikającej z warunków otoczenia. Utrzymanie prawidłowych proporcji pomiędzy zyskami i stratami energii stanowi klucz do pożądanych efektów energetycznych, ograniczenia ilości zużywanej energii oraz końcowych oszczędności.

Elementy wpływające na bilans

Bilans energetyczny obiektu jest kształtowany m. in. poprzez formę budynku. Sprawdza się to w szczególności w przypadku budowy nowych obiektów budowlanych, gdzie rozwiązania projektowe i techniczne umożliwiają wykorzystanie maksymalnej puli zabiegów służących oszczędności energii. Jednak elementy istniejące mogą korzystać z szeregu działań służących jego poprawie.

Nowy dom – świadome projektowanie – dom pasywny, energooszczędny

Nowy dom może być wybudowany w standardach domu energooszczędnego  oraz domu pasywnego w standardach NF40 i NF15. Zawierają one  wytyczne dla budynków w ramach rocznego, jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji.

… odpowiednia izolacja, szczelne okna

Ich idea bazuje na dużej izolacyjności użytych materiałów budowlanych i minimalizacji ilości tzw. mostków termicznych (są to miejsca łączenia przegród np. miejsca poprzecznych przecięć elewacji takich jak płyta balkonu). Ideą jest zapobieganie stratom energii. „Budynek racjonalnie niskoenergetyczny to taki obiekt, który przede wszystkim mało energii potrzebuje, a nie taki, który bardzo dużo energii z otoczenia pozyskuje, gdyż z reguły równie dużo jej z powrotem traci.”

  • zwartość bryły

Planując nowy budynek możemy w prosty sposób ocenić nasz projekt. Należy zbadać relację powierzchni ścian zewnętrznych budynku (F) do objętości całego obiektu (V).

Dla budynków niskoenergetycznych, wielorodzinnych ta relacja powinna oscylować wokół wartości: F/V= 0,2 – 0,4;

szeregowych F/V = 0,4 – 0,8;

jednorodzinnych wolnostojących 0,8 – 1,2.

Udział powierzchni przeszklonych w elewacji, znacznie zwiększa zyski ciepła po stronie północnej i wpływa na jego ogromne straty od strony północnej.

Największe przeszklenia w elewacji zwrócone w kierunku południowym

Należy również odpowiednio usytuować budynek względem stron świata. Najbardziej nasłoneczniona elewacja południowa pozwala wykorzystać ciepło oraz korzystać z przyjemnego światła dziennego. Należy zatem zwrócić uwagę, aby pokoje dzienne były sytuowane w kierunkach najbardziej nasłonecznionych, a kuchnia, łazienka
i pomieszczenia gospodarcze od strony północnej.

  • kąt nachylenia połaci dachowych w kierunku południowym (tak by umożliwić montaż instalacji fotowoltaicznych i paneli solarnych)

Najkorzystniejszy kąt dla instalacji fotowoltaicznej to taki ok.30 st do poziomu z odchyleniem od kierunku południowego na poziomie 15-20 st. Kolektory słoneczne są urządzeniami dużo bardziej zależnymi od położenia. Kąt ich nachylenia może być w ciągu roku modyfikowany, aby uzysk energii był maksymalny.  W warunkach Polskich w okresie letnim jest to ok. 30st., a wiosną i jesienią w granicach 50st od poziomu.

  • wykorzystanie zieleni wokół budynku jako element chroniący przed gwałtownym wiatrem.

Jest to element dodatkowy silnie determinuje warunki mikroklimatu wokół obiektu. Ogród stanowi zielony bufor okalający ściany budynku. Brak silnych porywów wiatru wokół elewacji powoduje, że nie obiekt nie traci energii cieplnej.

Istniejące budownictwo – co wpływa na bilans

W istniejących budynkach istotną rolę odgrywają zabiegi utrzymania dobrego stanu technicznego czyli remontowych, termo modernizacyjnych, ochronnych (wykorzystanie elementów zielonych na rzecz ochrony energii cieplnej takich jak zielone dachy i ściany, zadrzewienia w pobliżu budynków i osłony roślinne przed wiatrem). Zastosowanie roślinności wpływa korzystnie nie tylko na psychikę człowieka, warunki wilgotnościowe, klimat lokalny, ale również na neutralizowanie zanieczyszczeń i hałasu

Poprzedni artykułFotowoltaika w Polsce – jak wygląda przyszłość?
Następny artykułJakie panele fotowoltaiczne wybrać?