Program Prosument – jakie daje możliwości?

0
1315
program prosument energii

Program Prosument to możliwość dofinansowania przez banki odnawialnych źródeł energii. Pomoc ta polega na opłaceniu zakupu i montażu mikroinstalacji.

W praktyce okazuje się, że banki nie są zainteresowane tego typu dofinansowaniami, ponieważ w kolejnej edycji naboru wniosków, do programu zgłosił się tylko jeden bank. Był nim Bank Ochrony Środowiska.

Transza, jaka trafiła do wyżej wspomnianego banku to ponad 40 milionów złotych. Te pieniądze zostały przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym pieniądzom bank ma szansę po raz kolejny zrealizować wnioski, jakie zostały złożone przez chętnych na dofinansowanie.

Czym jest Program Prosument?

Program Prosument, to priorytet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjenci, którzy chcą uzyskać dofinansowanie zobowiązani są do zgłoszenia się do NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ Banku. Środki, jakie otrzyma, to bezzwrotna dotacja w wysokości 40% całości kosztów kwalifikowanych (do 2016 roku) oraz 30% (po 2016 roku). Warunkiem uzyskania takiej dotacji jest wzięcie w BOŚ Banku kredytu na pozostałą część inwestycji. Budżet programu Prosument wynosi 800 mln złotych. Obecnie do programu zgłosiło ponad 4 tys, osób, które otrzymały dotację na łączną kwotę 244,7 mln zł.

Nowe warunki przyznawania dotacji w Programie Prosument

Na koniec roku 2015, BOŚ Bank nie prowadził naborów wniosków. Procedura ta ruszyła od nowego roku, jednak już na nowych zasadach. Z rokiem 2016 w życie weszła ustawa o odnawialnych źródłach energii, dzięki którym regulacjom została poddana sprzedaż zielonej energii.

sprzedaz wlasnego pradu

Pierwszą grupą klientów, którzy mogą kupić zieloną energię są Ci którzy do końca roku 2015 uruchomią swoje mikroinstalacje. Jeżeli wsparciem dla ich uruchomienia był Program Prosument, wówczas od nowego roku zmianie ulegnie rozliczanie wykorzystania zielonej energii. Od nowego roku, osoby korzystające z zielonej energii będą mogły sprzedać jedynie nadwyżki, jakie pojawią się podczas użytkowania. Cena, jaka będzie obowiązywała to 100% średniej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału.

Program Prosument – niezgodności z ustawą

Przyglądając się ustawie oraz zapisowi regulaminu, program Prosument kłóci się z jej zapisami. Okazuje się, że klienci, którzy skorzystali z programu Prosument będą mogli sprzedawać wyprodukowaną energię jedynie na zasadzie net-marketingu, czyli wspomnianych wyżej wyprodukowanych nadwyżek.

Poprzedni artykułDotacje do Fotowoltaiki – Prosument
Następny artykułAktualny rozwój fotowoltaiki na świecie